Motivaatio- eli WOPI–tutkimukset

Motivaatio- eli WOPI-tutkimukset tarkastelevat ihmisen luontaista toimintatyyliä. Jokainen meistä on parhaimmillaan saadessaan työskennellä itselleen luontaisella tavalla. WOPI kartoittaa henkilön tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja asennoitua muutoksiin. Arviointia voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, työntekijöiden uudelleensijoittelussa ja valmennusten suunnittelussa.

Motivaatio- eli WOPI-tutkimukset tarkastelevat ihmisen luontaista toimintatyyliä. Jokainen meistä on parhaimmillaan saadessaan työskennellä itselleen luontaisella tavalla. WOPI kartoittaa henkilön tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja asennoitua muutoksiin. Arviointia voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, työntekijöiden uudelleensijoittelussa ja valmennusten suunnittelussa.

Henkilöstömme on sertifioituja WOPI-menetelmän käyttäjiä.

Työyhteisötutkimus

Työyhteisötutkimuksemme avulla kartoitat työhyvinvointia, työilmapiiriä ja -tyytyväisyyttä. Tutkimus kannattaa uusia säännöllisesti, sillä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta nakertavat tekijät kasvavat usein huomaamatta. Vahvuudet on hyvä tunnistaa, jotta niitä voi tukea. Kuormittaviin tekijöihin puolestaan on tärkeää puuttua mahdollisimman nopeasti. Usein apuna tässä on hyödyllistä käyttää ulkopuolista ohjaajaa. Räätälöimme tutkimukset aina tarkasti tarpeen mukaan.

Työyhteisötutkimukset palvelevat myös tilanteissa, joissa työyhteisössä ilmenee työhyvinvointia ja suoriutumista vaikeuttavia kitkatekijöitä. Niiden tunnistaminen mahdollistaa ratkaisujen pikaisen löytämisen.

Työyhteisötutkimus tehdään sähköisellä kyselyllä, jota täydennetään tarvittaessa avainhenkilöiden haastatteluilla.