mobile alt text

Työyhteisösovittelu

Ota yhteyttä Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Ota yhteyttä Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Ota yhteyttä lue lisää

Työyhteisösovittelu

Jokaisessa työyhteisössä on aika-ajoin ristiriitoja, konflikteja tai häiriökäyttäytymistä, mutta onko kykyä ja/tai halua ratkaista haasteellinen tilanne? Ilman tarvittavia toimenpiteitä työyhteisön toiminta on tehotonta, myös kustannusten näkökulmasta. Lisäksi hukataan työyhteisön arvokasta potentiaalia.

mobile alt text
mobile alt text
mobile alt text

Työyhteisösovittelu on työyhteisön yhteinen oppimisprosessi, jossa koulutetun työyhteisösovittelijan ohjauksessa saadaan ristiriitatilanteen käsittely koko työyhteisön oppimiskokemukseksi, joka kehittää työyhteisötaitoja sekä luo mallin tulevien haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.

Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.

Sovitteluprosessin alustava kuvaus

1. Yhteinen info (~1h)

2. Yksilöhaastattelut (~1h/henkilö)

3. Yhteinen sovittelutapaaminen (~2-3h)

4. Seurantatapaaminen (~2h)