Ratkaisukeskeinen asiantuntija palveluksessasi

Lue lisää

Tietoa yrityksestä

Tarmo Alastalo

yrittäjä

 

Puhelin: +358 50 67284

Toimin Tietotaito Group Oy:n tiloissa
Siltakatu 10 A, 4 krs
80100 Joensuu

Koulutustausta

 • Työyhteisösovittelun erityisosaaja
 • Työyhteisövalmentaja
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Pedagogin koulutus
 • Insinööri YAMK

Jäsenyydet

 • Ratkes ry
 • Suomen työnohjaajat ry
 • Suomen sovittelufoorumi ry

 

Yhteistyö­yritykset

www.tietotaitogroup.fi
www.tyoluotsi.fi

Erityisosaaminen

työyhteisöjen kehittämistehtävät

 • esimies- ja työyhteisövalmennukset
 • työnohjaukset
 • työyhteisösovittelut
 • vertaismentorointi­ohjaaja­valmennukset
 • organisaation kehityshankkeiden toteuttaminen
 • myyntiprosessien kehittäminen

liiketoimintojen johtaminen

 • laaja-alainen esimies- ja johtajakokemus sekä tuotanto- että asiakaspalveluorganisaatioista
 • henkilöstö- ja muutosjohtaminen

Toiminta­tapamme

Ratkaisu­keskeisyys

 • on myönteinen ajattelu- ja toimintatapa
 • antaa hyödyllisiä välineitä sekä työhön että muihin elämän asioihin

Ratkaisu­keskeisyydessä keskeisiä ajatuksia ovat

 • avoimuus
 • arvostaminen
 • erilaisuuden kunnioittaminen
 • huomion kiinnittäminen pieniin edistysaskeliin
 • inhimillisyys
 • luovuuden ja huumorin positiivinen voima
 • monien vaihtoehtoisten ratkaisujen polut
 • panostaminen toiveikkuuteen ja voimavaroihin
 • tasa-arvoinen vuorovaikutus
 • tavoitteellisuus
 • suuntautuminen tulevaisuuteen

Restoratiivisuus

Restoratiivisuudella tarkoitetaan restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktinratkaisuun pohjautuvaa ajattelu- ja toimintatapaa sekä kulttuuria. Restoratiivinen oikeus pyrkii huomioimaan ihmissuhteissa tapahtuneet loukkaukset ja korjaamaan ne (restore = korjata, palauttaa).

Tässä restoratiivisessa tavassa hallita konfliktilannetta konflikti pyritään ratkaisemaan kohtaamisen kautta yhteistyössä korjaamalla ja palauttamalla ihmissuhteet ennalleen ja luomaan ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa estävät mielipahan syntymisen uudelleen.

Tärkeitä osa-alueita restoratiivisuudessa ovat:

 • kohtaaminen
 • kokemusten jakaminen
 • anteeksi pyytäminen ja antaminen
 • kasvojen säilyttäminen
 • yhteisten pelisääntöjen ja merkitysten muodostaminen
 • palaaminen perustehtävään

 

Restoratiivinen tapa ratkaista konflikti on siis sovitella, eikä hakea syyllistä, rangaistusta ja tuomiota. Työpaikoilla työyhteisösovittelu sekä myös sovitteleva esimiesvalmennus ja työyhteisövalmennukset tai kehittämishankkeet tukevat restoratiivisen työkulttuurin kehittämistä.