Työyhteisö­valmennus

Tavoitteet ilman keinoja ovat turhia. Työyhteisövalmennuksella keinot näkyviin.

Lue lisää

Työyhteisö­valmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun toimintaan kohdistuu erityinen haaste, tai työyhteisön työskentely halutaan nostaa uudelle tavoitetasolle. Valmennuksen lähtökohta on ratkaista liiketoiminnallisia haasteita esim. parantaa tuottavuutta, lisätä myyntiä, tehdä hallittu muutos tai luoda innovatiivisuutta työyhteisössä. Valmennuksessa keskitytään sekä ihmisiin, että liiketoimintaan, jolloin varmemmin pääsemme tavoitetilaan. Valmennuksessa edetään tavoitteiden suuntaan tunnistamalla yhteistyötä haittaavat tekijät ja onnistuimista mahdollistavat tekijät.

 

Valmennuksen teemoina voivat olla esim.

  • uusien asiakkuuksien haltuunotto
  • erilaiset muutostilanteet
  • organisaation rakenneuudistukset
  • yhdessä tekemisen haasteet
  • vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteet
  • hiljaisentiedon näkyväksi tekeminen esim. uusien henkilöiden perehdytysohjelma tai eläköitymisiin varautuminen