Työyhteisövalmennus

Tavoitteet ilman keinoja ovat turhia. Työyhteisövalmennuksella keinot näkyviin.

Lue lisääOta yhteyttä

Yhteisötyönohjaus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun toimintaan kohdistuu erityinen haaste, tai työyhteisön työskentely halutaan nostaa uudelle tavoitetasolle. Valmennuksen lähtökohta on ratkaista liiketoiminnallisia haasteita esim. parantaa tuottavuutta, lisätä myyntiä, tehdä hallittu muutos tai luoda innovatiivisuutta työyhteisössä. Valmennuksessa keskitytään sekä ihmisiin, että liiketoimintaan, jolloin varmemmin pääsemme tavoitetilaan. Valmennuksessa edetään tavoitteiden suuntaan tunnistamalla yhteistyötä haittaavat tekijät ja onnistuimista mahdollistavat tekijät.

Valmennuksen teemoina voi olla esimerkisi:

  • Uusien asiakkuuksien haltuunotto.
  • Erilaiset muutostilanteet.
  • Organisaation rakenneuudistukset.
  • Yhdessä tekemisen haasteet.
  • Vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteet.
  • Hiljaisen tiedon näkuväksi tekeminen: esimerkiksi uusien henkilöiden perehdytysohjelma tai eläköitymisiin varautuminen.

Ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää palveluistamme

Ota yhteyttä