Esimiesvalmennus

Vastausautomaatista vastuuttavaksi oivalluttajaksi.

Lue lisääOta yhteyttä

Esimiesvalmennus

Valmentava johtamisote = Vastaus­automaatista vastuuttavaksi oivalluttajaksi

 

Valmentava johtamisote on yksi parhaimmista työkaluista sekä työtekijöitten innostamisessa tavoitteiden saavuttamiseen, että tiukkojen tilanteiden selvittämisessä. Vaasan yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2013) ”Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta” saatiin uutta, konkreettista vahvistusta tähän. Tutkimusten mukaan valmentavalla otteella johdetut työskentelevät tavoitteellisemmin, suoriutuvat paremmin ja kehittyvät todennäköisemmin kuin muilla tavoin johdetut työntekijät. Valmentaen johdetut myös voivat paremmin, mikä omalta osaltaan parantaa työn tuloksellisuutta. Parempi vointi ilmenee esimerkiksi niin, että valmentaen johdetut työntekijät kokevat vähemmän stressiä ja kyynisyyttä ja enemmän työn imua kuin muilla tavoin johdetut.

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

Valmennuksen hyödyt:

 • Kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta henkilöstöön.
 • Selkiyttää omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä.
 • Opitaan rakentamaan luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota eri tyyppisten alaisten kanssa.
 • Valmennuksessa käytetyistä menetelmistä esimiehet saavat yhteisiä työkaluja, joilla heidän on jatkossa helpompi hahmottaa toisten ihmisten käyttäytymistä ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Valmennuksen sisältönä esimerkiksi seuraavat aiheet:

 •  Esimiehen tehtävät työyhteisössä.
 • Oma johtamistyyli ja omat vahvuudet esimiehenä.
 • Valmentavan johtamisen ydin.
 • Esimies valmentajana.
 • Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen.
 •  Eri tyyppiset alaiset, kuinka johtaisin eri tyyppisiä alaisia.
 • Miten motivoin ja sitoutan työntekijät.
 • Puuttuminen ja palautteenanto.
 • Muutoksen johtaminen.
 • Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää palveluistamme

Ota yhteyttä