Avainhenkilöstön valmennus

Yhteistyöllä tuottavuutta

Lue lisääOta yhteyttä

Avainhenkilöstön valmennus

Konfliktit työyhteisössä ja sovittelu työyhteisön kehittämisen keinona

Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Valmennus luo edellytykset esimiesten, työsuojeluhenkilöstön ja luottamushenkilöstön yhteistoiminnalle, jossa organisaation haasteelliset tilanteet voidaan ratkaista yhteistyössä ketään syyllistämättä ja yhteisesti sovituin keinoin.

Valmennuksessa keskeisiä osa-alueita ovat:

  • konfliktin esiintymismuodot työyhteisössä ja niiden tunnitsaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • Konfliktin käsittelyyn liittyvät defenssit ja niiden käsittely
  • Esimiehen, työsuojeluhenkilöstön ja luottamushenkilöstön keinot ja rooli sovittelijana. Millaista osaamista tämä edellyttää.
  • Esimies, työsuojeluhenkilöstö tai luottamushenkilöstö konfliktin osapuolena. Kuinka menetellä tällaisessa tilanteessa?
  • Ulkopuolisen sovittelijan käyttö konfliktin ratkaisuun. Missä tilanteissa ulkopulisen sovittelijan käyttö on suotavaa ja kuinka työyhteisö otetaan mukaan sovitteluprosessiin?

Ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää palveluistamme

Ota yhteyttä