Työyhteisövalmennus

Työyhteisön osaaminen, voimavarat ja vahvuudet hyötykäyttöön

Lue lisääOta yhteyttä

Työyhteisövalmennus

Ratkaisukeskeinen työyhteisö­valmennus on tavoitteellista toimintaa, jossa valmentaja tukee työyhteisön jäsenten oppimista ja auttaa voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä. Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on muutos työyhteisössä ja työyhteisökulttuurissa. Työyhteisövalmennuksiin kuuluu olennaisena osana dialoginen työskentely, jonka avulla organisaation jäsenten osaamista voidaan jakaa ja kehittää. Dialogi on avointa keskustelua, jossa osallistujat tuovat esiin omia ajatuksiaan ja ovat valmiita perustelemaan ja kyseenalaistamaan niitä. Dialogiin kuuluu myös toisten ajatusten ennakkoluuloton kuuntelu ja ymmärtäminen. Dialogi vaatii osallistujalta rohkeutta ja joustavuutta, kiinnostusta toisten mielipiteitä kohtaan ja halukkuutta etsiä ongelmiin ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. Kun jokainen tuo rakentavasti esiin omia kokemuksiaan ja tietojaan, on mahdollista käsitellä asioita monipuolisesti ja luovasti sekä löytää parhaat ratkaisut ongelmiin.

Työyhteisövalmennuksen merkittävimmät hyödyt:

  • Motivaatio vahvistuu ja työn ilo lisääntyy.
  • Henkilöstön aktiivisuus kasvaa.
  • Kaikkien osaaminen, ideat ja näkökulmat saadaan käyttöön.
  • Tavoitteellisuus, suoritukset ja tulokset paranevat.
  • Esimiesten ajankäyttö tehostuu, jolloin hän keskittyy olennaiseen.
  • Esimiesten rooli onnistumisten lisääjänä vahvistuu.
  • Työntekijöiden turhat poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät.

Ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää palveluistamme

Ota yhteyttä