Työyhteisösovittelu

Miksi työyhteisösovittelua?

Lukuisissa työyhteisöissä työntekijät kamppailevat kuormituksen kanssa, joka juontaa työpaikan ihmissuhdeongelmista. Valitettavasti ristiriidoilla ei ole tapana kadota itsestään mihinkään, eivätkä ne aina katoa yksilökohtaisessa työnohjauksessa tai koko työyhteisön kehittämistyöpajoissa, joissa katse suunnataan tarmokkaasti kohti tulevaa. Käsittelemättömät konfliktit kaihertavat mieltä, vaikka kuinka päätettäisiin ajatella positiivisesti. Pitkittyessään työpaikan kohtaamisten kitka aiheuttaa mielipahaa, joka kasaantuessaan latistaa työilmapiirin, altistaa fyysisille oireille ja syö tuottavuutta.

Työyhteisösovittelulla ristiriita- ja konfliktitilanteet hallintaan.

 

Sovittelu on työyhteisön yhteinen oppimisprosessi. Koulutetun työyhteisösovittelijan ohjauksessa saadaan ristiriitatilanteen käsittely koko työyhteisön oppimiskokemukseksi, joka luo mallin myös tulevien haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.

Kysymys kuuluukin, miksi ei työyhteisösovittelua?

 

Tämä inhimillinen ja arvostavaan vuorovaikutukseen kannustava prosessi on lempeä työyhteisön dynamiikkaa rakentava menetelmä, jonka tulokset ovat tilastollisesti erittäin rohkaisevia. Työyhteisösovittelun taustateoria on restoratiivisuus eli osallistava konfliktinratkaisu, jossa ei etsitä syyllisiä tai pyritä rankaisemaan. Sovittelu usein käynnistää myös pidempiaikaisia prosesseja, joiden vaikutus saattaa lopulta olla merkittävämpi kuin aikaansaatu sopu.

Ota yhtettä

Ota yhteyttä tai anna meille palautetta.

YHTEYSTIEDOT

  • Tarmo Alastalo

  • tarmo.alastalo@tiedostamo.fi

  • +358 5067284

  • Suhmurantie 217, 82210 Suhmura