Työyhteisö­sovittelu

”Eilistä ei voi muuttaa, mutta tämän päivän teot ja sanat voivat muuttaa huomisen”

Lue lisää

Miksi työyhteisö­sovittelua?

Lukuisissa työyhteisöissä työntekijät kamppailevat kuormituksen kanssa, joka juontaa työpaikan ihmissuhdeongelmista. Valitettavasti ristiriidoilla ei ole tapana kadota itsestään mihinkään, eivätkä ne aina katoa yksilökohtaisessa työnohjauksessa tai koko työyhteisön kehittämistyöpajoissa, joissa katse suunnataan tarmokkaasti kohti tulevaa. Käsittelemättömät konfliktit kaihertavat mieltä, vaikka kuinka päätettäisiin ajatella positiivisesti. Pitkittyessään työpaikan kohtaamisten kitka aiheuttaa mielipahaa, joka kasaantuessaan latistaa työilmapiirin, altistaa fyysisille oireille ja syö tuottavuutta.

 

Kysymys kuuluukin, miksi EI työyhteisö­sovittelua?

Tämä inhimillinen ja arvostavaan vuorovaikutukseen kannustava prosessi on lempeä työyhteisön dynamiikkaa rakentava menetelmä, jonka tulokset ovat tilastollisesti erittäin rohkaisevia. Työyhteisösovittelun taustateoria on restoratiivisuus eli osallistava konfliktinratkaisu, jossa ei etsitä syyllisiä tai pyritä rankaisemaan. Sovittelu usein käynnistää myös pidempiaikaisia prosesseja, joiden vaikutus saattaa lopulta olla merkittävämpi kuin aikaansaatu sopu.