Työnohjaus

Työnohjauksella työhyvinvointia

Työnohjaus on kokonaisvaltainen työn, työyhteisön ja työntekijän kehittämismenetelmä, jonka tavoitteena on työn parempi sujuminen ja työkalujen saaminen omaan työhön. Työnohjaus selkeyttää oman toiminnan tietoisuutta ja vahvistaa työn hallinnan tunnetta.

Ohjausprosessissa opitaan tiedostamaan ja hahmottamaan työelämän ilmiöitä ja omaa suhdetta niihin. Tämän myötä selkiytyy työteon päämäärät ja kehittää sopivia keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Samalla ohjauksessa opitaan ammatillista reflektiota sellaisella tavalla, että sitä voidaan tehdä myös erilaisissa tilanteissa työn arjessa. Näin työssä oppiminen syvenee myös ohjaustilanteiden ulkopuolella.

Lisätietoa eri työnohjauksista:

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen avulla:

 • Tutkit ja jäsennät työhön liittyviä kokemuksia.
 • Saat sujuvuutta arkityöhön.
 • Löydät tasapainoisemman suhteen työhön.
 • Saat uusia näkökulmia.
 • Vahvistat ammatti-identiteettiä ja ammatillista kasvua.
 • Saat tukea muutoksissa ja uusissa tehtävissä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksen avulla:

 • Tutkit ja jäsennät työhön liittyviä kokemuksia.
 • Saat sujuvuutta arkityöhön.
 • Löydät tasapainoisemman suhteen työhön.
 • Saat uusia näkökulmia.
 • Vahvistat ammatti-identiteettiä ja ammatillista kasvua.
 • Saat tukea muutoksissa ja uusissa tehtävissä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjausta järjestetään usein jonkin tietyn ammattialan työntekijöille tai esimerkiksi esimiestyötä tekeville. Toisinaan suuremmissa organisaatioissa saatetaan tarjota työntekijöille ryhmätyönohjausta siten, että ryhmät kootaan eri osastojen ja toimialueiden henkilöstöstä. Leimallista kaikille tällaisille toteutuksille on, että niissä ei yritetä ohjata ryhmäläisiä työpaikan työyhteisönä vaan niissä keskitytään kunkin ohjattavan ammatilliseen kehittymiseen ja samalla vertaisilta oppimiseen.

Ota yhtettä

Ota yhteyttä tai anna meille palautetta.

YHTEYSTIEDOT

 • Tarmo Alastalo

 • tarmo.alastalo@tiedostamo.fi

 • +358 5067284

 • Suhmurantie 217, 82210 Suhmura