Ryhmätyön­ohjaus

Työn­ohjauksella työhyvinvointia ja tukea omaan sekä työyhteisön toimintaan

Lue lisää

Ryhmätyön­ohjaus

Ryhmätyön­ohjauksella tarkoitetaan tiinettä, jossa ohjattavana on joukko ihmisiä, jotka eivät arkityössään ole saman työyhteisön jäseniä. Ryhmätyönohjausta järjestetään usein jonkin tietyn ammattialan työntekijöille tai esimerkiksi esimiestyötä tekeville. Toisinaan suuremmissa organisaatioissa saatetaan tarjota työntekijöille ryhmätyönohjausta siten, että ryhmät kootaan eri osastojen ja toimialueiden henkilöstöstä. Leimallista kaikille tällaisille toteutuksille on, että niissä ei yritetä ohjata ryhmäläisiä työpaikan työyhteisönä vaan niissä keskitytään kunkin ohjattavan ammatilliseen kehittymiseen ja samalla vertaisilta oppimiseen.