Työn­ohjaus

Työn­ohjauksella työhyvinvointia ja tukea omaan sekä työyhteisön toimintaan

Lue lisää

Työn­ohjauksella työ­hyvinvointia

Työnohjaus on kokonaisvaltainen työn, työyhteisön ja työntekijän kehittämismenetelmä, jonka tavoitteena on työn parempi sujuminen ja työkalujen saaminen omaan työhön. Työnohjaus selkeyttää oman toiminnan tietoisuutta ja vahvistaa työn hallinnan tunnetta.

Ohjausprosessissa opitaan tiedostamaan ja hahmottamaan työelämän ilmiöitä ja omaa suhdetta niihin. Tämän myötä selkiytyy työteon päämäärät ja kehittää sopivia keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Samalla ohjauksessa opitaan ammatillista reflektiota sellaisella tavalla, että sitä voidaan tehdä myös erilaisissa tilanteissa työn arjessa. Näin työssä oppiminen syvenee myös ohjaustilanteiden ulkopuolella.

Työnohjaus - yksilöt, ryhmät ja työyhteisöt


Yksilö­työnohjaus

Lue lisää

Yhteisö­työnohjaus

Lue lisää

Ryhmätyön­ohjaus

Lue lisää